Aile şirketleri ekonomide önemli bir yere sahiptir. Faaliyetteki şirketlerin yarısından fazlası aile şirketi olup, toplam istihdamın yarısından fazlası da aile şirketlerince sağlanmaktadır.

Şirketlerin faaliyetlerini verimli bir şekilde devam ettirmesinde şirket pay sahiplerinin, çalışanlarının, alacaklılarının (şirkete mal ya da hizmet tedarik edenler), müşterilerinin (şirketin mal ya da hizmet tedarik ettikleri), devletin (özellikle vergi sebebiyle) ve genel manada tüm toplumun menfaati vardır. İşletme faaliyetinin nesilden nesile aktarılması bu açıdan mühimdir.

Bu bağlamda aile şirketlerinin kendilerine has özellikleri bulunmaktadır. Bu şirketlerde aile ilişkileri ile iş ilişkileri iç içe geçmiş durumdadır. Aile ilişkilerindeki durum şirket işlerine yansımakta; şirket işlerindeki durum aile ilişkilerini etkilemektedir. Şirket içinde yaşanabilecek sorunlar, görüş ayrılıkları aile ilişkilerinin de gerilmesine sebep olmaktadır.
Aile şirketleri etrafında ortaya çıkan sorunlara bakıldığında, sorunların çoğunun şirket işlerinin gidişatı ve geleceği konusundaki görüş ayrılıklarından kaynaklandığı görülmektedir. Görüş ayrılığı oluşturabilecek hususların önceden tespiti ve bu hallerde nasıl davranılacağının önceden belirlenmesi birçok ihtilafı en baştan önleyebilecektir.

Bu kapsamda, aile şirketlerine danışmanlık hizmeti vermekle beraber, şirket faaliyetleri için uygun bir aile anayasası hazırlanması işini de yürütmekteyiz.

Bu kapsamda, aralarında şirketler hukuku, miras hukuku uzmanlarının da bulunduğu ekibimizin, aile anayasası, şirket esas sözleşmesi ve gereğinde miras sözleşmesinin hazırlanması işlerini başarıyla yürüttüğünü belirtelim.

2308Görüntüle