Faaliyet Alanlarımız


 • tazminat_hukuku_ekizer

  Tazminat Hukuku

  İş kazası kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, sözleşmeden kaynaklanan

 • aile_hukuku

  Aile Hukuku

  Ekizer Hukuk; evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat

 • is_hukuku

  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

  Ekizer Hukuk; müvekkillerinin insan kaynakları birimleri ile sürekli iletişim halinde çalışarak, istihdam sürecinin başladığı andan sona erdiği

 • tukutici_hukuku

  Tüketici Hukuku

  Ekizer Hukuk tüm sektörlerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, vs ilgili yönetmelikler alanına giren

 • gayrimenkul_hukuku

  Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkullere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkullerin ve

 • miras_hukuku

  Miras Hukuku

  Ekizer Hukuk miras hukukuna ilişkin olarak; vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması

 • icra_hukuku

  İcra İflas Hukuku

  Ekizer Hukuk; İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul,

 • hukuk_danisman

  Hukuk Danışmanlığı

  Bireysel ya da kurumsal müvekkillerimizin yaptığı veya yapacağı her türlü hukuki işlemde profesyonel destek sağlanması, günümüz koşullarında

 • sirket-hukuku

  Şirketler ve Ticaret Hukuku

  Ekizer Hukuk, şirketler hukuku alanında; ticari şirketlerin ana sözleşmelerinin hazırlanması, kuruluş, sermaye artışı, nevi değiştirme, birleşme, fesih ve

 • ceza_hukuku

  Ceza Hukuku

  Ceza Hukuku alanında ceza soruşturma ve kovuşturma işlemlerinin her safhasında müşteki ve sanık vekilliği, suç duyurusunda bulunma,