Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkullere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi, gayrimenkullere bağlı ayni hakların tesisi, devri, şerh konulması ve terkini işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkullerin ve gayrimenkullere bağlı ayni hakların değerlendirilmesi işlemlerini gerçekleştirmektedir. Tapu iptal tescil davalarını takip etmektedir.

gayrimenkul_hukuku