Tazminat Hukuku


İş kazası kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları, destekten yoksun kalma tazminatı, trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları, haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davaları,  hakaret, iftira vb.ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat davaları, uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarında, beden bütünlüğünün ihlali sebebiyle tazminat davaları konularında titizlikle çalışılmaktadır.

tazminat_hukuku_ekizer