T.C YARGITAY

7.HUKUK DAİRESİ

2014/2989 E.

2014/9907 K.

İŞVERENİN KAMU KURULUŞU OLMASI DURUMDA KAYITLARININ RESMİ KAYIT OLDUĞU KABUL EDİLDİĞİNDEN HESAPLAMALARDA HAKKANİYET İNDİRİMİ YAPILAMAZ.

ÖZET: Davalı resmi bir kurum olup tuttuğu kayıtlara itibar edilmesi gerektiği gibi davacı, davalının tuttuğu bu resmi kayıtların aksini ispata yarayan delil ibraz etmemiştir. Bu nedenle davacının davalı nezdinde kaç gün çalıştığı SGK kayıtları ve bu puantajlara göre belirlenmeli, fazla mesai süresi ve ücreti de bunlar dikkate alınarak belirlenmelidir. Davacının hafta tatilleri ile milli bayram ve genel tatil ücret talebine gelince; gerek davacı gerek davalı tanıklarının anlatımlarından davacının işi olunca ki- bu iş temsil ya da prova olması olarak belirtilmiştir- hafta tatillerinde, milli bayram ve genel tatil günlerinde çalıştığı, çalışmalarının aynen puantajlara yansıtıldığı anlaşılmaktadır. bu itibarla davacının tıpkı fazla mesaide olduğu gibi, hafta tatilinde bir hafta kesintisiz 6 gün çalışması halinde hafta tatiline hak kazanacağı dikkate alınarak hafta tatili; yine puantajlara göre çalıştığı milli bayram ve genel tatil günleri tespit edilerek mili bayram ve genel tatil ücreti hesaplanmalı, kayda dayanarak hesap edilecek hafta tatili ile milli bayram ve genel tatil ücretinden hakkaniyet indirimi yapılmamalı; bozma ile davalı yararına oluşan kazanılmış haklar ihlal edilmeden alacaklar hüküm altına alınmalıdır. Bu maddi ve hukuki olgular göz ardı edilerek eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmesi hatalıdır.

1966Görüntüle