T.C YARGITAY

13.HUKUK DAİRESİ

2014/26162 E.

2015/2064 K.

TAŞINMAZIN MÜLKİYETİ İLE İLGİLİ OLMAYAN, EKSİK VE AYIP İŞ BEDELİ İSTENEN DAVADA TÜKETİCİNİN YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİ YETKİLİDİR.

ÖZET: Davacı, satın aldığı villanın sözleşmeye ve broşürlere uymadığı, ortak alanlarda eksik ve ayıplı imalatlar olduğunu iddia ederek eksik ve ayıplı iş bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Taşınmazın mülkiyeti ile ilgili olmayan ayıp ve eksik iş bedellerinin istendiği davalarda yetkili mahkeme tüketicinin yerleşim yeri mahkemesidir. Açıklanan nedenler dikkate alınmaksızın, yerel mahkemece yazılı gerekçelerle yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

2271Görüntüle